OTOMOYOSHIHIDE OFFICIAL SITE

  • JAPANESE
  • ENGLISH

SCHEDULE  2018年12月

  

Otomo Yoshihide @Shinjuku Pit-Inn The End of Year 4days / 8 gigs -Day4

 

2018/12/29

< Day Event >
open 15:00 / start 15:30
@ Pit-Inn, Shinjuku Tokyo
Otomo Yoshihide Special Big Band + Orchestra anyone participate

< Night Event >
open 19:30 / start 20:00
@ Pit-Inn, Shinjuku Tokyo
Otomo Yoshihide Special Big Band “Flyng Service”
Otomo Yoshihide(g), Naoko Eto(p), Tatsuo Kondo(kbd, etc), Kan Saito(fl), Nashie Inoue(cl), Ryoko Egawa(sax), Ryota Sato(sax), Shutoku Sato(tp), Osamu Imagome(tb), Jinya Kimura(tuba), Shunsuke Ohkuchi(acc), Shinobu Kawai(b), Takefumi Kobayashi(ds), Nanae Uehara(perc), Hitomi Aikawa(perc), Sachiko M(sinewave)

detailed information (Japanese)

  

Otomo Yoshihide @Shinjuku Pit-Inn The End of Year 4days / 8 gigs -Day3

 

2018/12/28

< Day Event >
open 15:00 / start 15:30
@ Pit-Inn, Shinjuku Tokyo
Workshop – Orchestra anyone participate

< Night Event >
open 19:30 / start 20:00
@ Pit-Inn, Shinjuku Tokyo
Tenniscoats with Otomo Yoshihide + Yasuhiko Tachibana “The Riddle Pop”
Tenniscoats(Saya & Takashi Ueno), Otomo Yoshihide and Yasuhiko Tachibana

detailed information (Japanese)

  

Otomo Yoshihide @Shinjuku Pit-Inn The End of Year 4days / 8 gigs -Day2

 

2018/12/27

< Day Event >
open 15:00 / start 15:30
@ Pit-Inn, Shinjuku Tokyo
Otomo Yoshihide Accoustic works
Otomo Yoshihide(g, etc), Naoko Eto(p, etc), Tatsuo Kondo(harmonica, etc)

< Night Event >
open 19:30 / start 20:00
@ Pit-Inn, Shinjuku Tokyo
Otomo Yoshihdie + Hiroki Chiba + Hiroshi Yamazaki Free Jazz Trio plays Albert Ayler & Ornette Coleman

detailed information (Japanese)

  

Otomo Yoshihide @Shinjuku Pit-Inn The End of Year 4days / 8 gigs -Day1

 

2018/12/26

< Day Event >
open 15:00 / start 15:30
@ Pit-Inn, Shinjuku Tokyo
“Exorcism-Narimoto Trio” = Otomo Yoshihide + Yasuhiro Yoshigaki + Narimonoshi Hide

< Night Event >
open 19:30 / start 20:00
@ Pit-Inn, Shinjuku Tokyo
ONJQ = Otomo Yoshihide(g), Shinpei Ruike(tp), Osamu Imagome(tb), Hiroaki Mizutani(b) and Yasuhiro Yoshigaki(ds)

detailed information (Japanese)

    

Otomo Yoshihide Special Big Band Concert

 

2018/12/2

open 13:30 / start 14:00
@ Amber Hall, Kuji city, Iwate

Otomo Yoshihide(g), Naoko Eto(p), Tatsuo Kondo(org), Shinobu Kawai(b), Kan Saito(fl), Nashie Inoue(cl), Hiroshi Suzuki(sax), Ryota Higashi(sax), Ryoko Egawa(sax), Shutoku Sato(tp), Osamu Imagome(yb), Jinya Kimura(tuba), Shunsuke Ohkuchi(acc), Takefumi Kobayashi(ds), Hitomi Aikawa(perc), Nanae Uehara(perc), Sachiko M(sinewave), Yoshihiko Eida(vln)
Talk guest : Kazunobu Mineta

detailed information (Japanese)

    

Otomo Yoshihide Special Big Band Concert

 

2018/12/2

open 13:30 / start 14:00
@ Amber Hall, Kuji city

Otomo Yoshihide(g), Naoko Eto(p), Tatsuo Kondo(org), Shinobu Kawai(b), Kan Saito(fl), Nashie Inoue(cl), Hiroshi Suzuki(sax), Ryota Higashi(sax), Ryoko Egawa(sax), Shutoku Sato(tp), Osamu Imagome(tb), Jinya Kimura(tuba), Shunsuke Ohkuchi(acc), Takefumi Kobayashi(ds), Hitomi Aikawa(perc), Nanae Uehara(perc), Sachiko M(sinewave), Yoshihiko Eida(vln)
talk guest : Kazunobu Mineta

detailed information (Japanese)

JP EN PAGETOP
COPYRIGHT (C) OTOMO YOSHIHIDE.ALLRIGHT RESERVED.
  • Facebook
  • Twitter

OTOMO YOSHIHIDE OFFICIAL SITE