OTOMOYOSHIHIDE OFFICIAL SITE

  • JAPANESE
  • ENGLISH

SCHEDULE

  

Otomo Yoshihide’s Year-end 4DAYS with 8 Consecutive Concerts: “Constellations of Junks” Day 4

 

2017/12/29

Otomo Yoshihide Special Big Band
Otomo Yoshihide(G), Naoko Eto(P), Tatsuo Kondo(Or,Har), Kan Saito(Fl),Nashie Inoue(Cl), Hiroshi Suzuki(Sax), Ryoko Egawa(Sax), Ryota Higashi(Sax), Shutoku Sato(Tp), Osamu Imagome(Tb), Jinya Kimura(Tuba), Shunsuke Okuchi(Acc), Shinobu Kawai(B), Takefumi Kobayashi(Ds), Nanae Uehara(Per), Hitomi Aikawa(Per), Sachiko M(Sinewaves)

【Daytime show】open=15:00 start=15:30
【Evening show】open=19:30 start=20:00

Shinjuku PIT INN detailed information

JP EN PAGETOP
COPYRIGHT (C) OTOMO YOSHIHIDE.ALLRIGHT RESERVED.
  • Facebook
  • Twitter

OTOMO YOSHIHIDE OFFICIAL SITE