OTOMOYOSHIHIDE OFFICIAL SITE

  • JAPANESE
  • ENGLISH

SCHEDULE  2015年10月

  

I.S.O. (MultipleTap World Tour “France”)

 

2015/10/17

Venue / La Gaîté lyrique (Paris)

I.S.O. (Otomo Yoshihide, Sachiko M, Yoshimitsu Ichiraku), Ko Ishikawa, Atsuhiro Ito, Takahiro Kawaguchi, Yumiko Tanaka, Toshimaru Nakamura, Makoto Oshiro, Kou Katsuyoshi, ucnv, Kyoka, Yousuke Fuyama, Akiko Nakayama

La Gaîté lyrique detailed information

MultipleTap detailed information

  

I.S.O. (MultipleTap World Tour “Denmark”)

 

2015/10/15

Venue / JazzHouse (Copenhagen)

I.S.O. (Otomo Yoshihide, Sachiko M, Yoshimitsu Ichiraku), Ko Ishikawa, Atsuhiro Ito, Takahiro Kawaguchi, Yumiko Tanaka, Toshimaru Nakamura, Makoto Oshiro, Kou Katsuyoshi, ucnv, Kyoka, Yousuke Fuyama, Akiko Nakayama

JazzHouse detailed information

MultipleTap detailed information

  

I.S.O. (MultipleTap World Tour “Denmark”)

 

2015/10/14

Venue / Global (Copenhagen)

I.S.O. (Otomo Yoshihide, Sachiko M, Yoshimitsu Ichiraku), Ko Ishikawa, Atsuhiro Ito, Takahiro Kawaguchi, Yumiko Tanaka, Toshimaru Nakamura, Makoto Oshiro, Kou Katsuyoshi, ucnv, Kyoka, Yousuke Fuyama, Akiko Nakayama

Global detailed information

MultipleTap detailed information

  

I.S.O. (MultipleTap World Tour “Belgium”)

 

2015/10/13

Venue / Recyclart (Brussels)

I.S.O. (Otomo Yoshihide, Sachiko M, Yoshimitsu Ichiraku), Ko Ishikawa, Atsuhiro Ito, Takahiro Kawaguchi, Yumiko Tanaka, Toshimaru Nakamura, Makoto Oshiro, Kou Katsuyoshi, ucnv, Kyoka, Yousuke Fuyama, Akiko Nakayama

Recyclart detailed information

MultipleTap detailed information

  

Klangforum Wien

 

2015/10/12

start 19:30

Mats Gustafsson(saxophone)
Erwan Keravec(bagpipes)
Otomo Yoshihide(turntables)

Venue / Vienna, Konzerthaus, Mozart-Saal

Klangforum Wien detailed information

  

doubtmusic 10th anniversary

 

2015/10/3

open 19:00  start 19:30

ONJT(Otomo Yoshihide, Hiroaki Mizutani, Yasuhiro Yoshigaki)feat.Seiichi Yamamoto
Doravideo + mn (T.Mikawa + Jun Numata) + Miho Wakabayashi
Altered States (Kazuhisa Uchihashi, Mitsuru Nasuno, Yasuhiro Yoshigaki)

Akihabara CLUB GOODMAN detailed information (Japanese)

JP EN PAGETOP
COPYRIGHT (C) OTOMO YOSHIHIDE.ALLRIGHT RESERVED.
  • instagram
  • youtube
  • Facebook
  • Twitter

OTOMO YOSHIHIDE OFFICIAL SITE