OTOMOYOSHIHIDE OFFICIAL SITE

  • JAPANESE
  • ENGLISH

SCHEDULE  2017年12月

  

Otomo Yoshihide’s Year-end 4DAYS with 8 Consecutive Concerts: “Constellations of Junks” Day 4

 

2017/12/29

Otomo Yoshihide Special Big Band
Otomo Yoshihide(G), Naoko Eto(P), Tatsuo Kondo(Or,Har), Kan Saito(Fl),Nashie Inoue(Cl), Hiroshi Suzuki(Sax), Ryoko Egawa(Sax), Ryota Higashi(Sax), Shutoku Sato(Tp), Osamu Imagome(Tb), Jinya Kimura(Tuba), Shunsuke Okuchi(Acc), Shinobu Kawai(B), Takefumi Kobayashi(Ds), Nanae Uehara(Per), Hitomi Aikawa(Per), Sachiko M(Sinewaves)

【Daytime show】open=15:00 start=15:30
【Evening show】open=19:30 start=20:00

Shinjuku PIT INN detailed information

  

Otomo Yoshihide’s Year-end 4DAYS with 8 Consecutive Concerts: “Constellations of Junks” Day 3

 

2017/12/28

OPEN GATE spin-off “Sapporo International Art Festival 2017 Spin-off event”
Sachiko M, Tadashi Yonago, Yoshihito Mizuuchi, Saya, Takashi Ueno, Nanae Uehara(only evening show), Otomo Yoshihide

【Daytime show】open=15:00 start=15:30
【Evening show】open=19:30 start=20:00

Shinjuku PIT INN detailed information

  

Otomo Yoshihide’s Year-end 4DAYS with 8 Consecutive Concerts: “Constellations of Junks” Day 2

 

2017/12/27

【Daytime show】open=15:00 start=15:30
Junji Hirose+Otomo Yoshihide DUO
Junji Hirose(self made noise machine,Ts)Otomo Yoshihide(Turntables,electronics,G)

【Evening show】open=19:30 start=20:00
Otomo Yoshihide New Jazz Quintet
Otomo Yoshihide(G), Shinpei Ruike(Tp), Osamu Imagome(Tb), Hiroaki Mizutani(B), Yasuhiro Yoshigaki(Ds)

Shinjuku PIT INN detailed information

  

Otomo Yoshihide’s Year-end 4DAYS with 8 Consecutive Concerts: “Constellations of Junks” Day 1

 

2017/12/26

【Daytime show】open=15:00 start=15:30
Otomo Yoshihide Solo
Otomo Yoshihide(G,P,Per)

【Evening show】open=19:30 start=20:00
Orquesta Nudge! Nudge! + Ootomo Yoshihide
Yasuhiro Yoshigaki, Yoichi Okabe, Kumiko Takara, Ryudai Kawatani, Takashi Nakazato, Taichi, Izpon, Yohei Takada, Kosuke Tsuji(Per), Otomo Yoshihide(G)

Shinjuku PIT INN detailed information

JP EN PAGETOP
COPYRIGHT (C) OTOMO YOSHIHIDE.ALLRIGHT RESERVED.
  • instagram
  • youtube
  • Facebook
  • Twitter

OTOMO YOSHIHIDE OFFICIAL SITE